вексель


вексель
το (χρεωστικό) γραμμάτι/ο, η χρεωστική συναλλαγματική
аннулировать - ακυρώνω το -
выдача - я έκδοση του - ου
дата выпуска - я ημερομηνία έκδοσης του-ου
держатель - я κάτοχος του - ου
оплата-я πληρωμή του - ου
платить - ями πληρώνωμε επιταγές/γραμμάτια
поручитель по - юεγγυητής του - ου
- просрочен - έχει λύξει
-, срок платежа по которому наступает через ...месяцев - , πληρωμή του οποίουαρχίζει μετά από ...μήνες
авансовый - (банк.) το τραπεζικό δάνιο για εκτέλεσηέργου
торг. о προκαταβολικός λογαριασμός
акцептованный - (απο)δεκτό -
-
акцептованный банком - αποδεκτό από τηντράπεζα
акцептованный торговый - η τρα-βηκτική, συνοδεύουσα τα φορτωτικά έγγραφα
бланковый - η συναλλαγματική εν λευκώ
домицилированный - η συναλλαγματική μη αναφέρουσα τον τόπο πληρωμής
заграничный - η συναλλαγματική εξωτερικού
коммерческий - η εμπορική συναλλαγματική (σχετική με τη φόρτωση εμπορευμάτων)
- к оплате η συναλλαγματική προςεξαργύρωση/πληρωμή
краткосрочный - ηβραχυπρόθεσμη συναλλαγματική
- на предъявителя - στον κομιστή
-
не могущийбыть переданным η μη μεταβιβάσιμη συναλλαγματική
оборотный - η μεταβιβάσιμησυναλλαγματική
переводный - см. тратта
передаваемый - см. оборотный -
-
погашаемый золотом - , η πληρωμή/εξαργύρωσητου οποίου γίνεται σε χρυσό
-
подлежащийоплате - για/προς πληρωμή/εξαργύρωση
предъявительский - , πληρωτέο με την εμφάνιση του
процентный - έντοκο -
- с оплатой по предъявлении - см. предъявительский -
срочный - (с оплатой черезопределённый срок после предъявления) - που εξαργυρώνεται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα από την έκδοση του
торговый - εμπορικής συναλλαγής

Русско-греческий словарь научных и технических терминов. . 2009.

Синонимы:

Смотреть что такое "вексель" в других словарях:

 • ВЕКСЕЛЬ — (bill) Краткосрочная ценная бумага со сроком до одного года. Казначейские векселя (Treasury bills) выпускаются правительством Великобритании; торговые векселя используются фирмами для получения более дешевого, чем банковский кредит,… …   Экономический словарь

 • ВЕКСЕЛЬ — письменное долговое обязательство строго установленной фор мы, дающее его владельцу (векселедержателю) бесспорное право по истече нии срока обязательства требовать от должника или акцептанта уплатыобозначенной на ВЕКСЕЛЕ денежной суммы. ВЕКСЕЛЬ… …   Финансовый словарь

 • ВЕКСЕЛЬ — (нем. Wechsel обмен). Письменное обязательство уплатить известную сумму денег в определенный срок; пишется на узаконенной для сего бумаге, и самая эта бумага также наз. векселем. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов …   Словарь иностранных слов русского языка

 • вексель — (кредитный) билет, банкнота; тратта; заемное письмо, бумага, прима, рикамбио, рикамбо, дато, девиза, камбио, авизо, ретур, ретратта, обязательство, векселек, соло вексель, римеса, фильера, секунда, ависта Словарь русских синонимов. вексель см.… …   Словарь синонимов

 • Вексель — – долговая ценная бумага, письменное обязательство строго определенной формы. Лицо, выдавшее вексель, называется векселедателем. Владеющее векселем – векселедержателем. Векселя бывают простыми и переводными. По простому векселю векселедатель… …   Банковская энциклопедия

 • Вексель — документ, составленный по установленной законом форме и содержащий безусловное абстрактное денежное обязательство; ценная бумага; разновидность кредитных денег. Различают вексель простой и переводный. Форма векселя, порядок его выставления,… …   Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия

 • Вексель — (bill of exchange) Безусловный приказ в письменной форме, адресованный одним лицом (трассантом) другому лицу (трассату), подписанный первым и требующий от трассата выплатить по предъявлении либо в установленный или подлежащий определению день… …   Словарь бизнес-терминов

 • ВЕКСЕЛЬ — ВЕКСЕЛЬ, векселя, мн. векселя, муж. (нем. Wechsel). Письменное обязательство в уплате денег определенному лицу в установленный срок (фин. торг.). Вексель сроком до такого то числа. Дать, выдать вексель. Учесть вексель. Опротестовать вексель.… …   Толковый словарь Ушакова

 • Вексель — (от нем. Wechsel обмен; англ. note, bill) ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой В.) либо иного указанного в В. плательщика (переводной В.) выплатить по наступлении предусмотренного В. срока… …   Энциклопедия права

 • ВЕКСЕЛЬ — (нем. Wechsel, букв. обмен) вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство строго установленной законом формы. Является безусловным и бесспорным долговым документом. В международной торговле и во внутреннем обороте развитых стран… …   Юридический словарь

 • ВЕКСЕЛЬ — (немецкое Wechsel, буквально обмен), ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное, выраженное в письменной, строго установленной законом форме обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика… …   Современная энциклопедия

Книги

Другие книги по запросу «вексель» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.